Pandemia – od 15, 21, 28 maja wolno nam więcej [RAPORT]

wejście do kino swiatowid katowice

Zadekretowano: „COVID-19 w odwrocie”. Teraz zależy od nas, czy go pokonamy: szczepiąc się i zachowując zasady: dystans, dezynfekcja, maseczka – gdy jest konieczna.

Od 15 maja wolno nam więcej

Zliberalizowano zasady noszenia maseczek. Nie trzeba z nich korzystać w otwartej przestrzeni przy zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych. Trzeba jednak o nich pamiętać, wchodząc do pomieszczeń i środków komunikacji zbiorowej.

Dozwolona została działalność gastronomii zewnętrznej (na świeżym powietrzu), przy zachowaniu dystansu między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m., licząc od powierzchni stolika).

Dozwolona została działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dopuszczalna jest również aktywność sportowa na świeżym powietrzu z udziałem max. 25% publiczności.

Kina studyjne i niezależne zaproszą nas już w najbliższy weekend. Sieciowe multipleksy wciąż nie ogłosiły decyzji.

Od 21 maja wolno nam jeszcze więcej

gdyż dopuszczalna stanie się działalność kin, teatrów, oper, filharmonii, przy maksymalnie 50% obłożeniu i zachowaniu reżimu sanitarnego, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki. Uczestnicy wydarzeń w tych miejscach nie mogą w tych pomieszczeniach spożywać napojów lub posiłków.

Od 28 maja wolność nas oczadzi

Ponieważ pod koniec maja przywrócona zostaje działalność gastronomii wewnętrznej – w lokalu przy max. 50% obłożenia, z zachowaniem dystansu między stolikami. Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie) mogą się odbywać z max. 50 osobami (do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19).

Wraca działalność krytych obiektów sportowych dla wszystkich z zachowaniem odpowiednich limitów oraz zasad reżimu sanitarnego.

Na rządowej stronie (tu https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) znajdziesz wszystkie obowiązujące zakazy i nakazy, także związane z podróżami zagranicznymi.

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu