Otwarta Scena Muzyczna w Parku Pszczelnik

otwarta scena muzyczna

Zapraszamy do udziału zespołu lub solisty w bezpłatnym występie artystycznym w wybranym terminie i określonym wymiarze czasowym. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 3, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Formularz zgłoszenia – bitly.com/osmp2018

Prezentacje zespołów i solistów na kręgu scenicznym w Parku Pszczelnik będą się odbywać w piątki: 3, 10, 24, i 31 sierpnia br. w godzinach 17.00 – 19.30 (organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych). Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 lipca br. Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane w zależności od ilości zgłoszeń na dany termin.

W prezentacjach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Otwartej Scenie Muzycznej na adres organizatora lub w dniu prezentacji w miejscu wydarzenia (załącznik do formularza). Zespoły muszą być zgłoszone przez osoby pełnoletnie. Wiek i tożsamość uczestników będzie weryfikowana za pomocą dokumentu ze zdjęciem okazanego organizatorowi przed występem.

Utwory prezentowane na otwartej scenie muzycznej muszą być utworami autorskimi (uczestnicy podpiszą stosowne oświadczenia przed występem).

Minimalny czas występu to 15 minut lub 3 utwory.
Maksymalny czas występu zostanie określony przez organizatora po weryfikacji zgłoszeń.

Organizator zapewnia podstawowe nagłośnienie w postaci:
– 3 odsłuchy,
– do 10 wyjść liniowych / instrumentalnych
– nagłośnienie perkusji,
– 3 mikrofony wokalowe,

Organizator nie zapewnia ochrony i nadzoru nad sprzętem muzycznym oraz wszelkimi rzeczami osobistymi pozostawionymi bez nadzoru właścicieli.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika