Oto jedna z odpowiedzi na zadawane często (głupie) pytanie: co mamy z Unii?

motocykliści policja Unia pomaga sprawy większej wagi
Unia Europejska dotuje polską policję i poprawia bezpieczeństwo na drogach

Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek Policji w całym kraju.

Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych. W podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego” uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda i I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

– Ze wsparciem Funduszy Europejskich i środków krajowych w Polsce powstaje nowoczesna sieć drogowa. Z funduszy unijnych, oprócz inwestycji w nowe drogi, dofinansowujemy również działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przykładem takiego projektu jest dzisiejsze przedsięwzięcie. Nowoczesne motocykle zwiększą mobilność policjantów oraz poprawią komfort ich pracy – powiedział wiceminister Waldemar Buda.

W ramach projektu Komenda Główna Policji otrzyma ponad 56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na zakup 478 sztuk motocykli ciężkich oraz 876 kompletów strojów dla motocyklistów.

Przedsięwzięcie obejmie także szkolenie  z doskonalenia techniki jazdy motocyklem dla przyszłych użytkowników.

Łączna wartość wsparcia unijnego z POIiŚ 2014-2020 dla Komendy Głównej Policji wynosi blisko 229 mln złotych. Obecnie, łącznie z podpisaną dzisiaj umową, realizowanych jest pięć projektów.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu