Opłaca się uczyć!

Opłaca się uczyć!
stypendium dla najzdolnieszych uczniów w siemianowicach 2020

Tysiąc złotych, to wysokość stypendium, które już po raz trzeci wręczył Prezydent Miasta Rafał Piech najzdolniejszym uczniom siemianowickich szkół. W tegorocznej edycji, młodzież pobiła kolejny rekord w liczbie pozyskanych stypendiów. Ich łączną liczba sięgnęła 193 uczniów szkół podstawowych, byłych gimnazjów oraz szkół średnich. Progiem stypendialnym była wysokość średniej przekraczająca kolejno 5,1 w szkole ponadpodstawowej, 5,35 w gimnazjum i 5,5 w podstawówce.

– Wobec poprzedniego roku, w którym liczba stypendystów sięgała ponad 130, możemy mówić o blisko pięćdziesięcioprocentowym  wzroście ich liczby, co dowodzi, że pomysł, by nagradzać uczniów za regularną pracę, co wyrabia nawyk solidnego podchodzenia do swoich obowiązków, sprawdza się i tworzy co raz szerszą grupę prymusów.

– mówi Piotr Kochanek, rzecznik siemianowickiego magistratu

Paulina Kondusz, absolwentka ósmej klasy szkoły podstawowej, stypendystka ze średnią ocen 5,89, na pytanie: Czy środki finansowe są dobrym motywatorem, odpowiada: – Z perspektywy czasu, bo kiedyś odbierałam już stypendium, widzę, że u wszystkich wzrosła średnia ocen. Zdecydowanie finansowe wsparcie do dobry motywator, choć dla mnie to jest cały czas tak zwany challange (tłum ang. wyzwanie), bo widzę też, że inni wzięli się do pracy.

(foto+inf. um)

Tagi:
Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika