Odszedł Zygmunt Jurowiec

zygmunt jurowiec
23 lutego 2023 roku pożegnaliśmy na Starym Cmentarzu, przy ulicy Cmentarnej, zmarłego 20 lutego br., Zygmunta Jurowca.

Zygmunt Jurowiec był człowiekiem mającym w sobie ogromne pokłady empatii, co skutkowało niezwykłym zaangażowaniem w pomoc innym.

Jako bardzo aktywny członek Wspólnoty Siemianowickiej, został przez nią asygnowany do Rady Miasta, a uzyskawszy w wyborach mandat, zasiadał w niej w latach 2002-2006.

Przez ćwierćwiecze był prezesem Siemianowickiego Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc”, które skutecznie wspierało osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny, a w późniejszym okresie również innych mieszkańców Siemianowic Śląskich, borykających się z przerastającymi ich problemami.

Niezwykle ważna i potrzebna placówka w naszym mieście, jakim jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, powstał na zrębach prowadzonych przez „Wzajemną Pomoc”, punkcie interwencji kryzysowej oraz świetlicy środowiskowej.

Całe to ogromne dobro, które płynęło do potrzebujących ze strony Stowarzyszenia, to w głównej mierze zasługa pana Zygmunta, osobiście angażującego się w pomoc każdemu, kto tu trafił.

Pan Zygmunt pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci zarówno wielu uratowanych od zguby ludzi, jak i nieocenionych wzorców postępowania w działalności społecznej.

(UM / E. Roch-Wyrzykowska)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika