Odpady legalne i nie

Podpisanie umowy o finansowaniu usunięcia odpadów z ulicy Wyzwolenia. Siemianowice Śląskie, 7 października. Udział wzięli m.in. wojewóda Jarosław Wieczorek oraz prezes WFOSiGW Tomasz Bednarek.
Podpisanie umowy o finansowaniu usunięcia odpadów z ulicy Wyzwolenia. Siemianowice Śląskie, 7 października. Udział wzięli m.in. wojewóda Jarosław Wieczorek oraz prezes WFOSiGW Tomasz Bednarek.

Starsi Czytelnicy na pewno pamiętają zamieszanie wokół składowiska śmieci firmy Landucci (tak zwany Makroosadnik). Dzisiaj praktycznie jedynym śladem po tej kwestii pozostały rury – kominki, którymi oddycha byłe składowisko a biogaz jest wykorzystywany przez małą elektrownię.

Tymczasem, od czasu zgłoszenia władz miasta pomysłu ustawy antyodorowej temat odpadów ciągle wraca w różnym kontekście.

3 października w siemianowickim Ratuszu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która została zwołana w celu przyjęcia uchwał w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034. Zwiększenie budżetu miasta było konieczne, by móc przeprowadzić działania mające na celu natychmiastowe usunięcie podrzuconych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania tj. nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 2 w Siemianowicach Śląskich.

Krok następny w tej sprawie miał miejsce już wkrótce. Oto ORLEN Eko i Urząd Miasta Siemianowice Śląskie podpisały 7 października w obecności wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Jabłońskiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tomasza Bednarka umowę, na mocy której miasto przekaże do likwidacji ponad trzy tysiące ton niebezpiecznych odpadów płynnych pozostawionych w naczepach ciężarowych oraz kilkusetmetrowej hali magazynowej. Chodzi o składowisko powstałe na terenie Michałkowic, o którym również i my informowaliśmy.

Na tym jeszcze nie koniec. Oto prezydent miasta Rafał Piech zaprasza 9 października do Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa na konferencję pt. „Wyzwania gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”. Szczebel gości na konferencji ma być wysoko – zaproszono przedstawicieli Rządu, władz wojewódzkich samorządowców z sąsiednich miast.

Nas w tym wszystkim interesuje to, czy zwykły śmiertelnik zapłaci więcej za śmieci, które wyrzuca do hasioka.

ZEW

Foto – Podpisanie umowy o finansowaniu usunięcia odpadów z ulicy Wyzwolenia. Siemianowice Śląskie, 7 października. Udział wzięli m.in. wojewóda Jarosław Wieczorek oraz prezes WFOSiGW Tomasz Bednarek.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika