Oddaj głos na siemianowicki Zameczek!

zameczek siemianowice zagłosuj na modernizację roku i budowa XXI wieku

Jeszcze tylko dziś i jutro można głosować w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”.

Przypominamy o wciąż trwającym (do 22 września) głosowaniu internetowym na siemianowicki Zameczek, który znalazł się wśród finalistów XXV edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” na najciekawsze inwestycje budowlane.

Zachęcamy raz jeszcze do wzięcia udziału w głosowaniu.

Aby oddać głos należy wejść na stronę: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2334/rewitalizacja-zdegradowanego-budynku-palacu-rheinbabenow-siemianowice a następnie kliknąć „Zgłoś obiekt” i dalej postępować według kolejnych instrukcji.

Przypomnijmy, że Siemianowice Śląskie mają już zabytek wyróżniony w skali ogólnopolskiej. W konkursie „Zabytek Zadbany”, który od 2011 roku jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w edycji roku 2019 w kategorii zabytki techniki wyróżniono siemianowicką Badyhalę.

Jury wyróżniając wówczas siemianowicką realizację stwierdziło, że czyni to dlatego, gdyż

„prace remontowe i konserwatorskie dawnej łaźni huty Laura, obecnie pływalni miejskiej w Siemianowicach Śląskich, utrwaliły i uczytelniły walory historyczne obiektu pełniącego swą funkcję niezmiennie od 1908 roku.”

O wiele dłuższą historię ma Pałac Rheinbabenów, który po kilkunastu miesiącach II etapu prac rewaloryzacyjnych w październiku 2020 roku oddano mieszkańcom do użytku. Pałac ten, zwany popularnie Zameczkiem, to perełka architektoniczna Siemianowic Śląskich.

Warto więc postarać się, by w kolekcji zabytków znanych w całej Polsce znalazł się kolejny siemianowicki obiekt.

Obecnie obiekt dysponuje kilkunastoma pomieszczeniami, w tym salą lustrzaną, w której zmieści się 130 osób, oranżerią, oraz mniejszymi salami ,w których znajdą się pracownie artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Warto oddać na niego głos, by jego sława wyszła poza regionalne granice.  

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu