Nowy szeryf w mieście

Komendant Policji Siemianowice – nadkom. Rafał Stańko

Podczas sesji Rady Miasta 23 maja miało miejsce oficjalne pożegnanie byłego Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – insp. Dariusza Kopcia, który został awansowany na Komendanta Policji w Zabrzu. Komendantowi, za owocną współpracę oraz skuteczne działanie na rzecz bezpieczeństwa w Siemianowicach Śląskich, podziękowali m. in. Rafał Piechprezydent Siemianowic Śląskich, Adam Cebula – przewodniczący Rady Miasta oraz bryg. Rafał Świerczek – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej. Radni i zaproszeni goście przywitali nowego siemianowickiego Komendanta Miejskiego Policji – nadkom. Rafała Stańko, który w swym wystąpieniu podkreślił swoją otwartość na współpracę z miastem i radnymi.

Sądzimy, że będą tu duże zmiany, gdyż poznaliśmy już zmianę w polityce informacyjnej. Od 7 maja przekazał on tylko dwie informacje, związane z bezpośrednią pracą funkcjonariuszy w terenie. Pozostałe to informacje o naborze do policji, szkoleniu, wizycie u przedszkolaków, pożegnaniu emeryta itp.

Jeśli na tak pokazywanej aktywności policji w Siemianowicach mieszkańcy mają mieć poczucie bezpieczeństwa, jeśli policjanci nie mają słyszeć „wszędzie was pełno tylko nie tam, gdzie trzeba”, jeśli nie będzie przekazu o szybkich i skutecznych interwencjach, to siemianowiczanie opinię o pracy policji w mieście wyrabiać sobą będą na innych informacjach. I niekoniecznie będzie ona odpowiadała prawdzie.

Fot. UM, Rafał Jakoktochce

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu