Nowy Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich

jacek szczypiorski brygadier

Śląski Komendant Wojewódzki PSP  1 lipca 2022 roku, powołał bryg. Jacka Szczypiorskiego na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich. Wręczenie aktu powołania odbyło się 4 lipca 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

jacek szczypiorskiBryg. mgr inż. poż. Jacek SZCZYPIORSKI jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 2005 r. jako inżynier pożarnictwa. Następnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w studiach II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, otrzymując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

W 2015 roku uzyskał tytuł ratownika medycznego, a w roku 2017 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w straży pożarnej.

Po wstąpieniu w służbę stałą, został mianowany na stanowisko młodszego specjalisty w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu. Od początku związany był ze służbą w jednostce ratowniczo – gaśniczej, awansując w tej komórce organizacyjnej na kolejne stanowiska w hierarchii zawodowej, aż do objęcia w 2012 roku stanowiska Dowódcy JRG.

Od czerwca 2019 roku pełnił funkcję Dowódcy JRG nr 1 w Gliwicach, z którego to został powołany z dniem 1 sierpnia 2019 roku na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach. Z dniem 1 czerwca 2022 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP powierzył bryg. Jackowi Szczypiorskiemu pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich.

Za swoje osobiste zaangażowanie i nienaganną postawę w służbie został odznaczony i wyróżniony: Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, podziękowaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego „za profesjonalizm i odwagę podczas walki z pożarami lasów w Grecji” oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu