Nowe, nowoczesne dowody osobiste

dowody osobiste

W związku z wymianą – od 4 marca br. – dowodów osobistych na nowe, posiadające część elektroniczną, tzw. czip, (czyli nośnik danych zapisanych w postaci cyfrowej) Biuro prasowe Urzędu Miejskiego informuje, że osoby, które chcą otrzymać dokument bez takiego czipa, muszą złożyć wniosek do 1 marca (piątek) do godz. 11.00.
Więcej informacji w tej sprawie zamieszczonych zostanie w najbliższym wydaniu Głosu Miasta, który ukaże się do końca lutego.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika