Rumowisko ma się przeobrazić w nowe centrum miasta.