Nowa Rada Gospodarcza powołana

Nowa Rada Gospodarcza powołana

Siemianowickie Biuro Obsługi Inwestora wyróżnione przez Najwyższą Izbę Kontroli

Nowa Rada Gospodarcza powołana

Prezydent Rafał Piech, powołał nowych członków społecznej Rady Gospodarczej w Siemianowicach Śląskich. Rada pełni funkcję ciała doradczego i lokalnego think tanku dla gospodarza miasta. Od 2015 roku, czyli momentu powołania Rady do życia, regularnie z nią współpracuje i konsultuje kluczowe projekty gospodarczo-społeczne.

Uroczyste, inauguracyjne, posiedzenie Rady Gospodarczej ósmej kadencji samorządowej odbędzie się 1 lutego (piątek) o godzinie 17.00 w SCK Zameczek przy ul. Oświęcimskiej 1. Jednym z kluczowych punktów programu posiedzenie będzie uroczyste wręczeniem statuetek laureatom konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”.

W trakcie spotkania zostanie również przedstawiony raport podsumowujący dotychczasową działalność Biura Obsługi Inwestora w Siemianowicach Śląskich. Biuro to, od ubiegłego roku, może się pochwalić, wyróżnieniem otrzymanym po kontroli Najwyższej Izby Kontroli. W jej oficjalnym raporcie, w wyniku kontroli 50 miast angażujących się w rozwój przedsiębiorczości, Siemianowice Śląskie, podawane są wiele razy jako przykład dobrych praktyk.

W portfolio wspólnych projektów zainicjowanych przez Prezydenta Miasta, Biuro Obsługi Inwestora i Radę Gospodarczą są m.in.

– Organizacja lokalnych bezpłatnych Targów Małych i Średnich Przedsiębiorstw

– Stworzenie nowych kierunków szkolnictwa zawodowego w ścisłej współpracy z patronującymi im firmami

– Utworzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy

– Inwestycje w infrastrukturą drogową łączącą mieszkańców metropolii z nowymi terenami inwestycyjnymi

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika