Nowa naczelniczka Wydziału Finansowo-Księgowego UM w Siemianowicach Śląskich

adriana dąbrowska
Adriana Dąbrowiak od 2 listopada 2023 roku jest naczelniczką Wydziału Finansowo-Księgowego, a zarazem Głównym Księgowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Wykształcenie oraz ścieżka zawodowa nowej naczelniczki siemianowickiego magistratu  od początku jest związana z finansami. W 1995 roku ukończyła Liceum Ekonomiczne w Dąbrowie Górniczej na kierunku finanse i rachunkowość. Następnym etapem były, ukończone w trzy lata później studia licencjackie (zarządzanie i marketing) w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, potem było uzyskanie w 2000 roku magisterium na Politechnice Częstochowskiej (zarządzanie przedsiębiorstwem), oraz ukończenie – w roku 2005 – studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach,

– Moja kariera zawodowa jest związana z księgowością w sektorze finansów publicznych. Najpierw w 1999 roku jako główny księgowy w zakładzie budżetowym w Ośrodku dla bezdomnych w Sosnowcu, następnie w wyniku przekształcenia zakładów w jednostki budżetowe starszym księgowym w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu – mówi Adriana Dąbrowiak.

– W latach 2006-2021 pracowałam w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu na stanowisku Głównego Specjalisty, gdzie byłam odpowiedzialna za wdrożenie i koordynowanie systemu finansowo księgowego w Wydziale Finansowym i w wydziałach merytorycznych oraz za sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu ”Bilansu”. Od 2021 r. pełniłam funkcję Kierownika Działu Finansowego w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu – kontynuuje nowa naczelnik.

Adriana Dąbrowiak w pracy jest zwolenniczką podejścia tzw. „ewolucyjnego”. Za istotny uznaje szeroko rozumiany dialog, który pomaga w odkryciu mocnych i słabych stron pracowników.

– Każdy w sobie nosi potencjał możliwości, który należy wykorzystać w pracy zawodowej. A będzie to możliwe wówczas, gdy zostaną stworzone ku temu odpowiednie warunki. Dobry lider nie boi się rewolucji ani kompromisu, jeśli będą się przedkładać na wymierne korzyści dla całego zespołu – uważa Adriana Dąbrowiak.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą czteroletniego Szymonka. Wolny czas spędza aktywnie wraz z rodziną. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec, które od 10 lat propaguje aktywny styl życia.

(BP UM)

Foto – Adriana Dąbrowiak od 2 listopada 2023 roku jest naczelniczką Wydziału Finansowo-Księgowego, a zarazem Głównym Księgowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika