Nowa klasa patronacka

Nowa klasa patronacka Adient Siemianowice
Nowa klasa patronacka

Adient Seatings Poland czołowy pracodawca w sektorze Automotive zaufał Siemianowicom

Nowa klasa patronacka

W poniedziałek (3 września) w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II przy ul. Witolda Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich, odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego nowej klasy branżowej powołanej do życia przez urząd miasta, szkołę i amerykańskiego producenta siedzisk samochodowych Adient Seatings Poland, którego – największa w Europie – fabryka mieści się w Siemianowicach Śląskich.

W trakcie uroczystości rozpoczynających rok szkolny podpisano trójstronną umowę dającą podstawy formalne do prowadzenia nowego profilu edukacyjnego. Po lutowym objęciu patronatem klasy branżowej elektromechaników, która liczyła 6 osób, do nowej otwieranej 3 września zgłosił się natychmiast pełny komplet 24 uczniów.

Otwarcie nowej klasy branżowej o kierunku Mechanik-Monter Maszyn i Urządzeń stanowi kontynuację pilotażowej współpracy, która rozpoczęła się już w lutym bieżącego roku, kiedy to dyrektor szkoły wraz z prezydentem miasta, w obecności wojewody śląskiego oraz śląskiego kuratora oświaty, podpisali porozumienie z producentem siedzisk, na mocy którego utworzono klasę patronacką o profilu elektromechanik.

Uczniowie przyjęci do patronackich klas mogą liczyć ma pełna opiekę merytoryczną wykładowców w szkole jak i na terenie hal produkcyjnych, gdzie również odbywają się zajęcia. Ponadto mogą liczyć na dodatkowe przywileje i premie finansowe tj. kieszonkowe za pełną frekwencję na zajęciach oraz stypendium za najlepsze wyniki w nauce. Uczniowie, którzy wykażą się pełnym zaangażowaniem w proces edukacji mogę liczyć na pełne zatrudnienie natychmiast po zakończeniu edukacji w szkole.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika