Nagrody w konkursie „Moja Pracownia marzeń z RodziceDzieci.pl” rozdane!

Organizatorka konkursu i przedstawiciel zwycięskiej szkoły
Organizatorka konkursu i przedstawiciel zwycięskiej szkoły

16 stycznia w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich odbyła się uroczystość wręczenia nagród szkołom, które zwyciężyły w konkursie „Moja Pracownia Marzeń z RodziceDzieci.pl”.

Dziewięć siemianowickich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie. Uczniowie rywalizowali o nagrody pieniężne przeznaczone na zakup nowych pomocy dydaktycznych i naukowych.

Przez dwa miesiące uczniowie zamieszczali na portalu rodzicedzieci.pl wpisy dotyczące ich życia w szkole. Pokazali, że szkoła jest ich drugim domem i robią w niej bardzo dużo pozytywnych i kreatywnych rzeczy. Oprócz tego dzieci bardzo chętnie wysłały swoje prace plastyczne, pokazując swoją wizję pracowni marzeń. Aktywny udział w konkursie oraz oddane głosy zdecydowały, że:

  • Nagrodę główną w wysokości 5 tys. zł otrzymała Szkoła Podstawowa nr 8 w Siemianowicach Śląskich, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu.
  • Drugie miejsce i wraz z nim nagroda w wysokości 2 tys. zł należy do Szkoły Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich.
  • Nagroda trzeciego stopnia, czyli tysiąc złotych powędrowała do Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich.

Wszyscy laureaci konkursu plastycznego otrzymali również dyplomy. Uroczystość umilił występ muzyczny młodych talentów z siemianowickich szkół. W uroczystości podsumowującej konkurs wzięli udział m.in. Pani Anna Sobieraj – Naczelnik Wydziału Edukacji, Pan Adam Skowronek – Sekretarz Miasta, dyrektorzy zwycięskich szkół, laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz przedstawiciele mediów.

Agnieszka Wójtowicz, właścicielka portalu rodziecedzieci.pl i organizatorka konkursu w swojej przemowie zadeklarowała, że nie jest to ostatnia edycja konkursu. Zachęciła również uczniów, nauczycieli i rodziców do dalszej aktywności na portalu. Podczas wypowiedzi omówiła cel konkursu, który miał dwie misje: poprawa warunków edukacyjnych oraz zaszczepienie u dzieci zdrowej rywalizacji. Natomiast celem samego portalu jest: wsparcie rodziców i dzieci, świadomość dotycząca cyberprzemocy oraz dyskutowanie i poruszanie wielu ważnych, chociaż czasami pomijanych w życiu tematów.

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu