Nagrody im. W. Korfantego wręczone

Nagrody im. W. Korfantego GALA

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród im. Wojciecha Korfantego odbyła się 19 kwietnia 2018 roku, w przeddzień rocznicy urodzin Patrona, w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

Laureatów wyłoniła 3 kwietnia br. Kapituła Nagrody im. Wojciecha Korfantego. Jej przewodniczącym został szef Rady Związku, prof. Zbigniew Widera. W składzie Kapituły znaleźli się także: prof. Irena Lipowicz, prof. Joanna Rostropowicz, dr Łucja Staniczek, dr Katarzyna Wencel, red. Beata Tomanek, ks. bp dr Marian Niemiec, prof. Andrzej Klasik, ks. dr hab. Henryk Olszar, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, dr Waldemar Szendera, Mirosław Sekuła i Grzegorz Franki.

Kapituła postanowiła przyznać w tym roku trzy Nagrody im. Wojciecha Korfantego. Laureatami zostali:

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – za aktywną działalność na terenie Górnego Śląska i Polski promującą historię powstań śląskich, plebiscytu i postaci Wojciecha Korfantego,

dr Jolanta Wadowska-Król – za uratowanie w latach 1973 – 1981 życia i zdrowia wielu dzieci z Katowic-Szopieniec dotkniętych ołowicą,

Zbigniew Cierniak – za całokształt pracy artystycznej i menedżerskiej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika