Targowisku przybyło od roku nowe sąsiedztwo, osiedle deweloperskie.