MOPS realizuje program „Wspieraj Seniora”

mops siemianowice śląskie logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowanego do seniorów w związku z panującą pandemią -”Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeńswa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. W ramach Programu wsparcie udzielane jest w formie robienia zakupów artykułów pierwszej potrzeby, tj. takich jak: artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

Seniorzy chcacy skorzystać z w/w wsparcia powinni:

Krok 1. Zadzwonić na infolinię 22 505 11 11

  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś;
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08.00-21.00;
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekarze Twoją prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich ( MOPS ) przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 2.

  • Pracownik MOPS skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjedzie oraz datę;
  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru telefonu do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjedzie
  • W razie wątpliwości zadzwoń do MOPS.

Krok 3.

  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą MOPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W celu zrobienia zakupów przekazujesz jej pieniądze na zakupy przed ich zrobieniem. Otrzymasz pokwitowanie odbioru pieniędzy.
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: załóż maseczkę przed wizytą, zachowaj dystans, w miarę możliwości uzywaj rękawiczek jednorazowych.

Krok 4.

  • Odbierz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: załóż maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych. Po dostarczeniu zakupów pokwitujesz odbiór zakupów oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła zakupy.

autor: Łukasz Jurczak, MOPS

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu