MOPS poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

ręce i dotyk rodzic i dziecko razem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przypomina o trwającej w naszym mieście akcji „Otwórz drzwi swojego serca”, której celem jest rozpowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego i wyłonienie kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości dziecko potrzebuje odpowiedniego środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i akceptacji.

Niestety wiele dzieci, z różnych powodów pozbawionych jest tych podstawowych wartości. Dlatego poszukujemy ludzi o wielkim sercu, którzy zaopiekują się osamotnionym dzieckiem i podzielą się z nim swoją miłością.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone małżonkom, ale i osobom nie pozostającym w związku małżeńskim.

Ponadto, aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym nie trzeba rezygnować z pracy. O tych i wielu innych kwestiach związanych z rodzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Pracownicy Ośrodka przybliżą Państwu procedury związane z zawiązaniem rodziny zastępczej oraz ich funkcjonowaniem, a także poinformują o pomocy jaką rodziny zastępcze objęte są przez MOPS w przypadku pełnienia tej funkcji.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani pogłębieniem wiedzy w tym temacie wystarczy skontaktować się z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Szkolna 17 pokój nr 35 lub pod nr telefonu 32 765 62 35.

(MOPS)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika