Monika Rosa – postulaty dla Siemianowic

monika rosa siemianowice
monika rosa siemianowice

MONIKA ROSA – kandydatka do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej, 4 pozycja na liście.
Okręg wyborczy: Siemianowice Śląskie, Katowice, Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Tychy, Mysłowice, Powiat bieruńsko-lędziński

4 POSTULATY MONIKI ROSY DLA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

1.       Poprawa systemu składowania i przetwarzania odpadów w
mieście we współpracy z samorządem
2.       Podłączenie jak największej ilości kamienic do sieci
centralnego ogrzewania
3.       Wzrost finansowania szpitala miejskiego
4.       Monitorowanie procesu budowy obwodnicy

4 GŁÓWNE POSTULATY MONIKI ROSY:

OCHRONA KLIMATU
– czysty ekologiczny prąd to nowe miejsca pracy i zdrowie, zainwestujmy
w odnawialne źródła energii
– budowa zbiorników retencyjnych i polderów zalewowych oraz ochrona
drzew w celu skutecznej walki z suszą
– uproszczenie procedury na wymianę ogrzewania z dofinansowaniem jako
jeden ze sposobów na walkę ze smogiem
– ograniczenie zużycia plastiku

ŚLĄSK
– wzmocnienie aglomeracji i finansowe wsparcie wspólnych działań
miast
– rozwój przedsiębiorczości, wsparcie dla nowych technologii i
innowacji
– wsparcie rozwoju edukacji regionalnej i śląskiej kultury
– uznanie śląskiego za język regionalny

PRAWA KOBIET
– pełna aktywizacja kobiet w życiu zawodowym, dzięki zmianom w
podatkach, urlopie rodzicielskim oraz utworzenie pełnej sieci
żłobków i przedszkoli
– realna walka z przemocą wobec kobiet
– skuteczna egzekucja alimentów
– badania profilaktyczne, program walki z rakiem, opieka okołoporodowa,
szczepienia HPV

RÓWNOŚĆ
– godne życie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
– przeciwdziałanie mowie nienawiści, zmiana kodeksu karnego w tym
zakresie
– walka o prawa przedsiębiorców
– uchwalenie ustawy o związkach partnerskich

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika