Monika Rosa i Marek Plura wspólnie o polityce senioralnej w Dniu Osób Starszych

monika rosa marek plura
monika rosa marek plura

W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych Posłanka Monika Rosa – kandydatka na posłankę i Poseł Marek Plura – kandydat na senatora, zapowiedzieli najważniejsze zmiany w polityce senioralnej.

Podeszły wiek nie może bowiem wykluczać i uniemożliwiać kontakt ze światem!

1. Wprowadzenie kategorii niesamodzielności – z powodu wielu chorób neurologicznych czy po prostu braku sił, seniorzy często potrzebują pomocy w codziennych czynnościach.
Koalicja Obywatelska chce wprowadzić w Polsce  jasne reguły określania stopnia niesamodzielności, aby państwo zaczęło brać na siebie współodpowiedzialność za realne problemy osób starszych oraz zaczęło finansować pomoc seniorom i ich rodzinom.
2. Stworzenie sieci  centrów rehabilitacji seniorów oraz domów dziennego pobytu i opieki nad osobami starszymi.
3.  Czek, pozwalający sfinansować opiekę nad seniorem.  Domy spokojnej starości mają rację bytu, ale powinny być rozwiązaniem tylko wtedy, gdy nie ma już innego wyjścia.
4. Stworzenie systemu legalizacji, certyfikacji i  szkoleń asystentów seniora – tak, by ten typ pracy stał się usługą standaryzowaną z unormowanym zakresem cen. Nie wystarczy bowiem sam czek opiekuńczy, Polki i Polacy muszą mieć pewność, że zostanie on spieniężony na rozsądny cel: profesjonalną i racjonalnie wycenioną pomoc.
5. Finansowany przez państwo  urlop wytchnieniowy dla opiekuna – urlop w pracy, który nie odbywa się kosztem urlopu wypoczynkowego.

Zdjęcia: Agata Krypczyk 
Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu