„Mobilny Urzędnik” przyjdzie do mieszkańca!

mobilny urzędnik w siemianowicach śląskich

„Mobilny Urzędnik” adresowany jest do osób o szczególnych potrzebach, w tym niepełnosprawnych biologicznie lub prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług publicznych, osób starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.

Urzędnik przyjdzie do mieszkańca

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Siemianowic Śląskich, urząd miasta wprowadza od 31 stycznia br. usługę pn. „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.
mobilny urzędnik w siemianowicach

Czyli krótko mówiąc, by złożyć np. wniosek o wydanie dowodu osobistego, nie trzeba będzie stać w kolejce do przysłowiowego „okienka”

– Również osoby sprawujące faktyczną opiekę nad osobami starszymi, nad osobami zależnymi oraz opiekunowie pieczy zastępczej w sytuacji życiowej/zdrowotnej uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie będą mogły skorzystać z tej możliwości załatwienia sprawy urzędowej – mówi Sabina Miland z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

By zaprosić urzędnika do siebie należy zgłosić się telefonicznie pod numerem 32 760 52 00

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta (pn 7-17, wt-czw. 8-16, pt 8-14). Zgłoszenie może być dokonane przez osobę zainteresowaną lub też za pośrednictwem osoby trzeciej.

Sprawy mieszkańców załatwiane w trybie „Mobilnego Urzędnika” będą realizowane w poniedziałki i czwartki, stanowiące dni obsługi w godzinach: 10:00 – 15:00.

Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z tej formy obsługi przez urzędnika znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta Siemianowice Śląskie.

Usługa ta jest bezpłatna. Po telefonicznym zgłoszeniu mieszkaniec otrzyma informację, kiedy i jaki przyjedzie do niego urzędnik, który pomoże wypełnić stosowne dokumenty oraz nada sprawie urzędowy bieg.

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika