Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach

W piątek (6 marca), w przeddzień 100 rocznicy urodzin Patronki w Miejskiej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczystość nadania imienia tej placówce imienia Anny Szaneckiej, podczas której odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Patronki oraz okolicznościowa wystawę. W imieniu rodziny głos zabrał średni syn Tadeusz Szanecki, który wspominał postać swej Matki. Po zakończeniu części oficjalnej w sali widowiskowej na piętrze MBP wystąpiły z wyjątkową swadą i energią śpiewające dzieci z zespołu przy MDK Jordan. Występ przygotowała pani Ewa Mleczko. Prezentowane były również pamiątki związane z wyprawami turystycznymi Anny Szaneckiej. Wszystkich uczestników podjęli przygotowanymi przez siebie specjałami uczniowie z Zespołu Szkół Cogito.

Na stronie MDK Jordan, z którym Patronka związana była przez lata, znajdujemy takie wspomnienia o Annie Szaneckiej:

anna szanecka

W 1965 r. p. Anna Szanecka – posiadająca na ten czas najwyższe kwalifikacje, będąc przewodnikiem PTTK po województwie katowickim, założyła zespół turystyczny w siemianowickim Ogrodzie Jordanowskim, którego nazwę z czasem zmieniono na Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana.

Najstarsze kroniki jordanowskie przepełnione są zapiskami o wycieczkach organizowanych przez koło turystyczne. Z owych zapisków wiadomo, iż uczestnicy koła przemieszczali się w najróżniejszy sposób (koleją, ciężarówkami, wozami, samochodami pod plandeką), organizacja była bardzo dobra i sprawna a opiekun miał doskonałe pomysły na wędrówki.

Początkowo wyjazdy koła turystycznego ograniczały się do okolic Siemianowic Śląskich, później całej Polski aż w roku 1986 zaczęto organizować wyjazdy poza granice kraju, m.in.: Czechy, Niemcy, Belgia, Anglia, Holandia, Austria, Włochy, Watykan, Francja czy Szkocja.

Wszystkie wyjazdy, obozy odbywały się w wyśmienitej atmosferze, miały urozmaicone programy zwiedzania, często połączone z oglądaniem ciekawych widowisk teatralnych oraz organizacją różnorodnych imprez towarzyszących. Uczestników kół turystycznych łączyła wspólna idea, pasja do podróżowania oraz wzajemna przyjaźń. Do dziś dnia przy okazji spotkań jubileuszowych, osoby te chętnie przybywają na spotkania po latach.

Fot. :UM Siemianowice

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika