Miasto sfinansuje dodatkowe patrole policji

Więcej funkcjonariuszy Policji w Siemianowicach Śląskich

Ponadnormatywne służby siemianowickich policjantów sfinansowane zostaną ze środków pochodzących z budżetu miasta. 

Dzięki przychylności władz miasta, w Siemianowicach Śląskich będzie jeszcze bezpieczniej. Wzorem lat ubiegłych władze miasta postanowiły przeznaczyć pieniądze na dodatkowe służby siemianowickich policjantów. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Prezydentem Miasta Rafałem Piechem a szefem siemianowickich mundurowych mł. insp. Dariuszem Kopeć możliwe będzie skierowanie do służb 200 dodatkowych patroli.

Umundurowane patrole piesze będą kontrolowały miejsca, w których dochodzi do popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców bądź przestępstw. W związku z tym, że dodatkowe patrole będą pełnili policjanci umundurowani, będą to służby widoczne dla społeczeństwa. A wiadomym jest, że przestępcy czy lokalni chuliganie unikają działania na terenie, na którym mogą spodziewać się policjantów. Oprócz oddziaływania prewencyjnego, służby ponadnormatywne będą monitorowały miejsca wskazane przez mieszkańców za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu