Matury rozpoczęte

Uczennice z Cogito na jednym z ostatnich szkolnych zdjęć
Uczennice z Cogito na jednym z ostatnich szkolnych zdjęć

Kasztany zakwitły jak zwykle, dwa-trzy dni przed terminem egzaminów dojrzałości. Nauczyciele również nie zawiedli.

Po strajku w szkołach nie ma już śladu, być może tkwi on jeszcze w głowach pedagogów. Głowna przyczyna jego zawieszenia była konieczność przeprowadzenia matur, tak więc wczoraj (6 maja) równo o godzinie 9.00 drzwi szkół średnich zamknęły się za blisko 250 siemianowickimi maturzystami, którzy stanęli przed swoim – pierwszym najważniejszym – życiowym egzaminem.

– W poniedziałek uczniowie piszą egzamin z języka polskiego w zakresie rozszerzonym i podstawowym – mówi Anna Sobieraj, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. – We wtorek zasiądą do egzaminu pisemnego z matematyki – dodaje.

Matura trwać będzie do 25 maja, przed abiturientami bowiem oprócz tych dwóch otwierających ten egzamin jeszcze egzaminy ustne, te obowiązkowe dla wszystkich i zależne od profilu klasy.

W tych dniach wejść do szkół w których odbywają się egzaminy maturalne będą wyjątkowo ściśle strzeżone. Bowiem na prośbę Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), którą przekazano Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wzmocniono nadzór nad bezpieczeństwem zdających. Wszelkie osoby nieuprawnione – również przedstawiciele mediów – nie będą wpuszczane na teren szkół w trakcie zdawania matur.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu