Lodołamacz dla siemianowickiej AQUA-SPRINT

W imieniu nagrodzonej firmy, statuetkę Lodołamacza 2018 w czasie uroczystej gali, 27 września 2018r. na Zamku Królewskim w Warszawie, odebrał Prezes Zarządu Aqua-Sprint Piotr Komraus.

Zdrowa Firma 2018

Od 13 lat odbywa się ogólnopolski konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie, organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta RP. Organizatorzy nagradzają między innymi doświadczenie, fachowość, tradycję, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczną.

Jedną z kategorii konkursowych jest „Zdrowa Firma”, która ma za zadanie promować liderów w realizacji różnych form społecznej odpowiedzialności biznesu. I właśnie w tej kategorii, w tym roku, w etapie regionalnym oraz ogólnopolskim, zostały wyróżnione nasze Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint.

Nie da się ukryć ani zaprzeczyć, iż Aqua-Sprint w czasie swojego 10-letniego istnienia, oprócz wykonywania obowiązków wynikających z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest pomysłodawcą i realizatorem wielu procesów społecznych wychodzących poza ramy jej podstawowej działalności technicznej. Prowadzi na swoim terenie zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Jest inicjatorem Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych, który jest organizowany od 2013 roku. Zorganizowała Siemianowicką Akademię e-Seniora, kursy komputerowe pod nazwą „Aqua przeciw wykluczeniu cyfrowemu 50+”, kurs dla osób 60+ w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, mającego na celu edukację i profilaktykę, szczególnie praktyczną i przydatną na co dzień.

W tradycję miasta wpisał się największy w mieście, gromadzący rok rocznie ok 400 uczestników konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Podróż do źródła”. Kilka razy w roku organizowane są zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat oszczędzania wody. Aqua-Sprint nie tylko obsługuje i uczy, ale również wspomaga potrzebujących w Rodzinkowych Domach Dziecka. Tradycją stała się regularna pomoc dla zwierząt przebywających w schroniskach w ramach akcji „Puszka dla Puszka”. Aqua-Sprint zamontowała „zdroje” dla osób ćwiczących na wolnym powietrzu. Kilka takich zdrojów-poidełek funkcjonuje przy osiedlowych siłowniach pod chmurką. Wiele radości mieszkańcom Siemianowic Śląskich, szczególnie tym najmłodszym, sprawiają kurtyny wodne stawiane przez Wodociągi w upalne dni w różnych punktach miasta. Aqua-Sprint wspomaga także darmową wodą sportowców biorących udział w zawodach – trzeba tu wspomnieć choćby Bieg Papieski, pielgrzymkę do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży oraz uczestników wielu lokalnych festynów i akcji „Czyste Miasto”. Wyróżnienie jest więc jak najbardziej zasłużone.

Foto – W imieniu nagrodzonej firmy, statuetkę Lodołamacza 2018 w czasie uroczystej gali, 27 września 2018r. na Zamku Królewskim w Warszawie, odebrał Prezes Zarządu Aqua-Sprint Piotr Komraus.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika