Legalne odpady

smieci siemianowice

W poniedziałek (21 października) ogłoszono efekty w ramach działań kontrolujących legalność przewożonych odpadów, tonażu ładunku, wymaganych zabezpieczeń i oznakowania pojazdów.

Działania te miały zminimalizować przywóz na teren naszego miasta nielegalnych odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku.

Stróże prawa podczas działań nie ujawnili rażących naruszeń związanych z przewożeniem odpadów.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika