Kukiz’15 ma już swoją jakość

adam klacka kukiz

Rozmowa z Adamem Klacka  koordynatorem ds. wyborów samorządowych w Siemianowicach Śląskich.

Czy kandydaci Kukiz’15 z Siemianowic będą startowali w wyborach samorządowych tylko do Rady Miasta, czy także do sejmiku wojewódzkiego?

Kukiz’15 wystawi swoich kandydatów zarówno do rady miasta jak i do sejmiku, w końcu jesteśmy trzecią siłą w sejmie, nie może być innej opcji, Kukiz’15 ma już swoją jakość, listy kandydatów z poparciem Kukiz’15 będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.kukiz15siemianowice.pl jak tylko ruszy nasza kampania wyborcza.

Jak liczna będzie wasza lista wyborcza?

Chcemy wystawić maksymalną ilość kandydatów w każdym okręgu wyborczym widząc zainteresowanie ruchem Kukiz’15 w naszym mieście zapewne tak się stanie, cały czas nasze listy są otwarte dla mieszkańców, którzy chcą wziąć sprawy miasta we własne ręce. Zapraszamy wszystkich do współpracy, mamy tylko jeden warunek uczciwość!

Startujecie samodzielnie, czy w większej koalicji?

Startujemy jako Kukiz’15, ale nie zamykamy się na inne organizacje, które będą miały podobne poglądy do naszych. Organizacje dla których najważniejszy będzie właśnie głos mieszkańców.Kukiz’15 to stowarzyszenie dla którego najważniejszym celem jest oddanie władzy obywatelom, dziś tak naprawdę nie ma kontroli obywatelskiej nad władzą.

Kampania wyborcza wprawdzie jeszcze oficjalnie nie wystartowała, ale czy możesz zdradzić szczegóły programu wyborczego? Będzie hasło pod którym startujecie?  

Tak jak Pan powiedział kampania jeszcze nie wystartowała, w odpowiednim czasie przedstawimy mieszkańcom Siemianowic Śląskich oraz Śląska naszą propozycję . Proszę również pamiętać że Kukiz’15 w samorządzie to nowość, nie mamy swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, ale każdy nasz kandydat jest gotowy podjąć to wyzwanie i ciężko pracować dla dobra miasta czy województwa.

Jak Kukiz 15 w Siemianowicach ocenia kończącą się kadencję władz miasta i Rady Miasta?

Miasto zaczęło się rozwijać i temu nie można zaprzeczyć. Jest coraz to ładniej i przyjemniej. Jest jednak parę aspektów, gdzie pracę władz miasta należałoby jeszcze poprawić. Są to rzeczy, których nie widać gołym okiem z ulicy, a takimi również należy się zająć. Patrząc również z perspektywy rozwoju woj. śląskiego trzeba stwierdzić, że większość miast z naszego regionu rozwija się pozytywnie, ale zawsze może być lepiej.

Rozmawiał: Piotr Śmigielski

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika