Na korfantowskim szlaku – Bytom

Wiadomo, że Wojciech Korfanty urodził się na siemianowickich Sadzawkach. Jego rodzina pracowała na kopalni „Fanny”. Ślady po jego działalności znajdują się również w Katowicach – Szopienicach (sztab III Powstania Śląskiego, w liceum Długosza), a także w centrum tego miasta (w stronę Załęża, ul. Opolska – róg Sobieskiego, gdzie znajdowała się drukarnia i siedziba redakcji „Polonii”).

Na tym szlaku korfantowskim nie możemy jednak zapominać o byłym Hotelu „Lomnitz” w Bytomiu. Wprawdzie został on zburzony, a na jego miejscu powstała kamienica, na której o historii tego miejsca świadczy m.in. widniejąca na nim tablica z napisem: „Stąd z Hotelu »Lomnitz« od lutego 1920 do kwietnia 1921 roku Poseł Komisarz Dyktator WOJCIECH KORFANTY dowodził na Górnym Śląsku Polską Akcją Plebiscytową i wezwał lud śląski do powstania, które wybuchło 3 maja 1921 roku.” Oraz druga poświecona hotelowi „Lomnitz”.

Hotel „Lomnitz” powstał w roku 1862 i nosił początkowo nazwę „Pod Księciem Prus”. Jednym z jego pierwszy właścicieli była rodzina Lomnitz. W maju 1920 niemieccy bojówkarze napadli na obiekt w którym mieściła się siedziba Polskiej Akcji Plebiscytowej. Atak został odparty. W latach 30 – tych XX wieku mieścił się w hotelu Konsulat Generalny RP, gdyż budynek wykupiły władze polskie. W 1945 hotel został spalony.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu