Koniec remontu ulicy Katowickiej?

Na niektórych odcinkach zapowiadana ”zabudowa i regulacja krawężnika drogowego” wykonana została sobie znanym sposobem. Na zdjęciu południowa krawędź ulicy na wysokości stacji paliw Orlen.

Wg komunikatów prasowych remont ulicy Katowickiej na odcinku od ronda „z kulami” do ulicy Grabowej miał objąć m. in. (czyli w rzeczywistości miał być jeszcze szerszy):

„frezowanie istniejących nawierzchni, wykonanie lub uzupełnienie podbudowy z kruszywa, zabudowanie i regulację krawężnika drogowego oraz obrzeży chodnikowych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz regulację urządzeń infrastruktury technicznej.”

Właśnie ogłoszono jego zakończenie. Mamy jednak wątpliwości do zgodności stanu faktycznego z zapowiadanym zakresem prac.

Nie wiemy także, czy koszt realizacji „modernizacji” wynoszący 1.052.956,75 zł został w całości wypłacony.

koniec remontu ul. Katowickiej siemianowice śląskie

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu