Kolesiowice Śląskie

lupa tomasza dzierwy

Nawiązaliśmy współpracę z Tomaszem Dzierwa, radnym Rady Miasta Siemianowice Sląskie, który na prowadzonym przez siebie portalu społecznościowym opublikował list otwarty, który pozwolił nam udostępnić. Dziękujemy.

Kolesiowice Śląskie

W dniach od 26 października do 20 grudnia 2017 r. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta Siemianowice Śląskie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 20 grudnia 2017 r.

Wykazano liczne uchybienia w zakresie zamówień publicznych, czy naliczeń podatków. Mówię tutaj o wielomilionowych kwotach wydatkowanych z naszego budżetu.

Częstym stwierdzeniem w wystąpieniu pokontrolnym jest, cytuję: ” Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosił p. Rafał Piech – Prezydent Miasta”, a w sferze inwestycji ” Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi p. Agnieszka Gładysz – I Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”.

Należy też wspomnieć o braku rozliczeń wyjazdów służbowych, czy płatności dokonywanych służbową kartą płatniczą Prezydenta i jego najbliższych współpracowników.

Wisienką na torcie są dodatki specjalne, które „zostały przyznane za pełnienie funkcji reprezentacyjnych, tj. udział we wszelkich wyznaczonych przez Prezydenta Miasta, w charakterze reprezentowania władz Gminy, imprezach okolicznościowych, kulturalnych, sportowych oraz innych, w których osobiście nie uczestniczy Prezydent Miasta”.

Dodatki przyznał Piech Agnieszce Gładysz – I Zastępcy Prezydenta. W okresie od lutego do listopada 2017 r. wypłacono ww. dodatek w łącznej kwocie 35.412,40, Annie Zasada – Chorab – II Zastępcy Prezydenta wypłacono ww. dodatek w łącznej kwocie 27.864,00 zł.

Wynik kontroli był jednoznaczny „Podjąć działania w celu dokonania dobrowolnego zwrotu do budżetu równowartości bezpodstawnie przyznanych na podstawie pisma z dnia 1 lutego 2017 r. dodatków specjalnych od dwóch Zastępców Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, a w przypadku braku dobrowolnej wpłaty, rozważyć wyegzekwowanie wpłat od osób odpowiedzialnych za przyznanie i wypłacenie”.

Czy pieniądze wpłynęły do kasy miasta, poinformuję w następnym artykule.

Tomasz Dzierwa.

Od czterech kadencji jestem Radnym Rady Miasta Siemianowice Śląskie i teraz osobiście zrobię absolutnie wszystko co w mojej mocy, aby odebrać Rafałowi Piechowi instrumenty władzy, które On traktuje w sposób lekceważący.

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu