Kolejne urządzenia do szybkiego badania stanu trzeźwości kierujących trafiły do drogówki z Siemianowic

przekazanie alkomatów
Symboliczne przekazanie alkomatów siemianowckiej drogówce. Od lewej: podinsp. mgr Michał Szynol, komendant KM Policji w Siemianowicach Śl.; mł. insp.  mgr Waldemar Wierzycki, I zastepca komendanta; Marta Suchanek-Bijak, II zastępcą prezydenta Siemianowic Śl.; Adam Skowronek, sekretarz miasta.

Policjanci z drogówki w Siemianowicach zostali wyposażeni w kolejne urządzenia do badania stanu trzeźwości kierowców. Są one bardzo przydatne do szybkiej weryfikacji tego, czy kierowcy spożywali jakiś alkohol przed wybraniem się w podróż.

Przekazane policji 5 urządzeń do szybkiego testowania stanu trzeźwości kierowców zostały sfinansowane ze środków finansowych pochodzących z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzięki nim kontrole będą odbywały się błyskawicznie, a walka z kierowcami, którzy jeżdżą z promilami w organizmie, będzie skuteczniejsza.

Poszerzenie wyposażenia siemianowickiej drogówki w walce z pijanymi kierującymi było wynikiem porozumienia zawartego przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarek a II Zastępcą Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Panią Martą Suchanek-Bijak.

Od początku roku do 9 listopada policjanci z drogówki przeprowadzili 35151 badań stanu trzeźwości kierujących.

(KMP)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika