Koleją do Siemianowic? Zapomnij!

Kolej do Siemianowic odc. 3

Zakończył się pierwszy etap Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. trafiło blisko 100 wniosków. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub te o ruchu towarowym.

Z województwa śląskiego wpłynęło 19 wniosków. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą szczegółowo analizować wnioski pod względem formalnym i spełniania wymagań Programu. W tym czasie możliwe są kontakty z wnioskodawcami, w celu np. ewentualnego uzupełnienia wniosków. Po wstępnej analizie będzie przedstawiana lista złożonych wniosków.

Niestety nic nie wiemy, by taki wniosek złożyło miasto Siemianowice. Łącznie z terenu Metropolii zgłoszonych zostało 15 projektów. Wśród nich znalazło się sześć projektów liniowych, których zadaniem jest usprawnienie połączeń na trasie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czyli Katowicami oraz dziewięć punktowych, które mają poprawić funkcjonowanie kolei w ramach jednej gminy.

Lista zgłoszonych projektów, to efekt intensywnych prac i uzgodnień prowadzonych przez Metropolię z miastami i gminami, które ją tworzą oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, z którym został zgłoszony wspólny wniosek, wykraczający poza granice GZM i dojeżdżający do Orzesza.

– Chcąc jak najlepiej wykorzystać szanse jakie daje Program “Kolej Plus”, zainicjowaliśmy wspólne prace w naszych strukturach, aby zgłaszane projekty wpisywały się w koncepcję Kolei Metropolitalnej. Wszystkie zgłoszone projekty były konsultowane z gminami, a Metropolia zapewniła wsad merytoryczny do wniosków. Otrzymanie dofinansowania pozwoli nam płynnie przechodzić z fazy planowania do realizacji inwestycji – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiedzialny za transport.

Z tych konsultacji wynika, że Siemianowice nie zasłużyły na kolejowe połączenie. Niedługo pojawią się dowcipy, że koleją można dojechać do Czeladzi, ale trzeba się będzie przesiąść w Siemianowicach.

Foto – Mapa jednoznacznie pokazuje gdzie są Siemianowice w planach rozwojowych kolei metropolitalnej.

Kolej do Siemianowic odc. 3

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu