Jesteśmy ciekawi jak prezydent Siemianowic Śląskich, lider antyszczepionkowego ruchu będzie promował szczepienia? Do tego zobowiązuje go przyjęta przez radnych Strategia Polityki Zdrowotnej

rafał piech prezydent siemianowic i strategia zdrowia miasta

Najlepszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym są szczepienia ochronne.

takie zdanie zawarte jest w uchwalonej na ostatniej Sesji Rady Miejskiej (odbyła się 25 listopada br. ) „Strategii Polityki Zdrowotnej Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2021-2025”

Wykonanie Uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. Jak wiemy prezydent Piech – który zgodnie z uchwalonym lokalnym prawem, na straży którego stoi, winien przestrzegać tej zasady – jest liderem antyszczepionkowego ruchu.

Jako lider antyszczepionkowców będzie więc z urzędu – bo tak mu nakazuje przyjęta Strategia Polityki Zdrowotnej – zachęcał do szczepienia.

Mamy więc sytuację z gruntu schizofreniczną. Czy to jest normalne?

Jesteśmy ciekawi jak prezydent Siemianowic Śląskich, lider antyszczepionkowego ruchu będzie promował szczepienia?

STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2021-2025 (czytaj PDF)

(fragment) 8.1. Kierunki działań

Prowadzenie działań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie konieczności
szczepień oraz współpraca z Inspekcją Sanitarną w zakresie przeciwdziałania
zagrożeniom epidemiologicznym

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu