Jesteś, czujesz się Ślązakiem zadeklaruj to!

spis powszechny śląsk i ślązacy

1 kwietnia startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, trwać będzie do 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z ustawą udział w spisie jest obowiązkowy.

Preferowaną przez Główny Urząd Statystyczny formą jego przeprowadzenia jest samospis internetowy, tylko w wyjątkowych przypadkach możliwy będzie spis telefoniczny lub z pomocą rachmistrza.

Informacje o spisie, wraz z podstawowymi poradami jak spełnić obowiązek wzięcia w nim udziału i wypełnić arkusz spisowy rozsyłany jest właśnie pod wszystkie adresy w Polsce.

Niestety nie ma tam porad szczegółowych. Ważną informacją wpisaną do arkusza będzie określenie narodowości. Dla Ślązaków będzie to utrudnione, gdyż narodowości śląskiej w wykazie jakie nam arkusz podaje nie ma.

Nie znaczy to jednak, że deklaracji o byciu Ślązakiem (obywatelem narodowości śląskiej) nie można złożyć. Wymagać to będzie jednak uwagi i staranności.

Na szczęście pojawiły się w Internecie poradniki. Warto zajrzeć np. tu

https://wachtyrz.eu/spis2021/

lub tu

https://www.belekaj.eu/pl/spis2021/

Hań je wszyjsko wytup likowane.

Foto – Górnoślązacy chętnie manifestuję swa odrębność. W Spisie Powszechnym mają możliwość zrobić to urzędowo i oficjalnie.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu