Jest kasa, warto skorzystać!

Jest kasa, warto skorzystać!

Na stronie Urzędu Miejskiego pojawiła się informacja zatytułowana PILNE!

Poszukujemy chętnych rodzin do zamontowania instalacji solarnych na terenie nieruchomości będących w państwa posiadaniu. Instalacje zostaną zamontowane najpóźniej w lipcu 2019 r. Instalacja typu A przeznaczona dla maksymalnie 3 mieszkańców w domostwie, przewidywany koszt po stronie mieszkańca około 1800 zł. Instalacje typu B przeznaczone dla 4 do 6 mieszkańców w domostwie, przewidywany koszt po stronie mieszkańca około 2000 zł.

Chętnych prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska pod numerem tel. 32 7605-376 Patrycja Zadrużna.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika