Jest kasa, warto skorzystać!

Poszukujemy chętnych rodzin do zamontowania instalacji solarnych
Poszukujemy chętnych rodzin do zamontowania instalacji solarnych

Na stronie Urzędu Miejskiego pojawiła się informacja zatytułowana PILNE!

Poszukujemy chętnych rodzin do zamontowania instalacji solarnych na terenie nieruchomości będących w państwa posiadaniu. Instalacje zostaną zamontowane najpóźniej w lipcu 2019 r. Instalacja typu A przeznaczona dla maksymalnie 3 mieszkańców w domostwie, przewidywany koszt po stronie mieszkańca około 1800 zł. Instalacje typu B przeznaczone dla 4 do 6 mieszkańców w domostwie, przewidywany koszt po stronie mieszkańca około 2000 zł.

Chętnych prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska pod numerem tel. 32 7605-376 Patrycja Zadrużna.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu