Jego Duch jest pośród nas

Podczas jam session zespołu Winder Ścierański Band.
Podczas jam session zespołu Winder Ścierański Band.

Krystian Hadasz, dyrektor siemianowickiego Muzeum Miejskiego (rocznik 1960) zmarł 1,5 roku temu. Jednak pamięć o nim, jako człowieku, muzykologu, poecie i muzealniku trwa nadal. Także wśród pokolenia siemianowickich twórców.

I to właśnie z ich inicjatywy, a zwłaszcza muzyka Adama Bula oraz poety Jarosława Englera odbył się w ostatni weekend I Siemianowicki Festiwal Improwizacji im. Krystiana Hadasza. Improwizowano rzecz jasna tak muzycznie, jak i poetycko, a poza wymienionymi wykazali się swymi talentami m.in. Winder Ścierański Band, Zbigniew Chojnacki, a także Schola Cantorum przy kościele Św. Michała.

Okolicznościowy wykład wygłosił dr Jacek Kurek.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu