Jego Duch jest pośród nas

Jego Duch jest pośród nas

Krystian Hadasz, dyrektor siemianowickiego Muzeum Miejskiego (rocznik 1960) zmarł 1,5 roku temu. Jednak pamięć o nim, jako człowieku, muzykologu, poecie i muzealniku trwa nadal. Także wśród pokolenia siemianowickich twórców.

I to właśnie z ich inicjatywy, a zwłaszcza muzyka Adama Bula oraz poety Jarosława Englera odbył się w ostatni weekend I Siemianowicki Festiwal Improwizacji im. Krystiana Hadasza. Improwizowano rzecz jasna tak muzycznie, jak i poetycko, a poza wymienionymi wykazali się swymi talentami m.in. Winder Ścierański Band, Zbigniew Chojnacki, a także Schola Cantorum przy kościele Św. Michała.

Okolicznościowy wykład wygłosił dr Jacek Kurek.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika