Prelegenta powitała radna siemianowicka Danuta Sobczyk, wiceprzewodnicząca KIK.