Jak było na sesji?

Radna Barbara Patyk – Płuciennik w nowej roli.
Radna Barbara Patyk – Płuciennik w nowej roli.

Podczas sesji Rady Miasta, jaka odbyła się 24 października prezydent Siemianowic Śląskich – Rafał Piech oficjalnie powitał nowo powołanego II Zastępcę Prezydenta Miasta – Martę Suchanek-Bijak, która będzie nadzorowała pracę Wydziałów: Polityki Społecznej, Edukacji, Kultury i Sportu, a także pracę Pełnomocników: ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ds. Organizacji Pozarządowych i działania Biura ds. Seniorów.

Inne sprawy personalne to wybór ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach. W głosowaniu tajnym Matyldę Geisner i Grażynę Kubarek – do orzekania w sprawach karnych; Alicję Groszewską i Bogusławę Plebańczyk – do orzekania w sprawach rodzinnych oraz ławników do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich: Sylwię Cieślę i Dorotę Jurkiewicz – do orzekania w sprawach karnych, a także Sławomira Jarosza – do orzekania w sprawach rodzinnych.

Obrady po raz pierwszy sesji prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Barbara Patyk – Płuciennik. Chociaż stremowana, ze swej roli wywiązała się bardzo dobrze. Przyznał to obiektywnie nawet Andrzej Gościniak reprezentujący przecież zupełnie inną opcję.

W innych głosowaniach radni dokonywali zmian w budżecie na mijający rok.

W kuluarach głównym tematem była nagła choroba przewodniczącego RM Adama Cebuli. Nieoficjalnie wiadomo, że leczony jest on na oddziale udarowym szpitala w Ochojcu i jego stan poprawił się.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika