Integracja na dwóch kółkach

stacje rowerowe

Po pilotażowym programie zrealizowanym w ubiegłym roku, miasto postanowiło zwiększyć liczbą stacji wypożyczających jednoślady z 4 do 10. Tak więc, wraz z utworzonymi w 2018 roku punktami: Michałkowice, Węzłowiec, Tuwim, Centrum, oddanych zostanie do użytku kolejnych sześć. Ich robocze nazwy odpowiadają lokalizacji w mieście: Bytków, os.Chemik, pętla Alfreda, os.Tuwim II, os.Ptasie, os.Bańgów. Lokalizacje nowych stacji, wynikało z analizy wypożyczeń w roku 2018 oraz informacji zwrotnych przekazywanych przez rowerzystów do systemu pilotażowego, to jest właśnie smart miasto.

Najczęściej siemianowiczanie wypożyczali rowery na krótkie okresy do 15 minut (4153 wypożyczeń) oraz do około 35 minut (1891 wypożyczeń). Dodatkowo, z analizy danych wynika, że najczęstsza pora wypożyczenia mieściła się w przedziale godzinowym pomiędzy 17.00 a 20.00, z czego średni czas wypożyczenia wzrastał z 35 minut do blisko 50 minut, w dni wolne od pracy. Zatem jeździmy raczej dla przyjemności niż do pracy, ale przecież przy zakładach nie ma stacji dokujących.

12 marca podpisana został także umowa przez zarząd Metropolii GZM umowy operatorem systemu miejskich rowerów, na mocy którego, mają – tu cytat: możliwości przejazdu między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu roweru standardowego (rower udostępniany w systemach poszczególnych gmin, który nie jest rowerem typu: tandem, cargo, dziecięcy) w gminie innej niż gmina wypożyczenia bez żadnych dodatkowych opłat poza opłatami wynikającymi z Regulaminu.

Tak więc Siemianowice Śląskie są w gronie miast wchodzących w skład sieci miast z kompatybilnym systemem wypożyczeń rowerów. Dobrze byłoby, żeby były także w systemie miast z kompatybilną komunikacją publiczną. Jesteśmy jednak pewni, że to niebawem nastąpi, bowiem plany integracji miast wchodzących w skład Metropolii są zaiste imponujące. Ale o tym napiszemy za tydzień…

Fot. W. Mateusiak

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika