Innowacje za 100.000 zł [konkurs]

śląska przestrzeń innowacji

Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie w kwocie do blisko 100 tys. zł na opracowanie i wdrożenie konkretnego rozwiązania.

O konkursie na najciekawsze innowacje społeczne na Śląsku prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS już pisaliśmy. Jest on częścią projektu zaplanowanego na 3 lata, podczas którego chce się wyzwolić społeczne zaangażowanie mieszkańców Śląska w rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się na co dzień oraz wyrobić w nich przekonanie, że nowoczesne projekty to rozwiązania w zasięgu ich możliwości.

Dzisiaj przypomnimy go, gdyż jeszcze przez tydzień, do 17 marca br., można zgłaszać projekty i inicjatywy mające na celu rozwiązanie najbardziej palących problemów regionu. Dla niektórych będzie to smog, dla innych zamykanie kopalń, niektórzy wskażą malejąca liczbę mieszkańców regionu, inni zaś rozwój budownictwa w miastach.

Jednak nadesłane projekty powinny poruszać się w polu wyznaczonym przez organizatora, gdyż konkurs ma na celu znaleźć rozwiązania problemów, jakie zostały ustalone przez organizatorów. Umieścili oni do tej pory na niej 34 wyzwania, czekające na propozycje rozwiązań powstałych poprzez połączeniu istniejących możliwości w nowy sposób.

Mogą je zgłaszać tzw. innowatorzy, czyli zarówno osoby indywidualne, jak również grupy nieformalne czy podmioty prywatne i publiczne, które mają pomysł na innowacyjne rozwiązania w zakresie 6 obszarów:

  • depopulacja,
  • rozwój białych miejsc pracy,
  • rozwój zielonych miejsc pracy,
  • niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,
  • niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+,
  • niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego,
  • rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Oznacza to, że pomysłodawca nie musi pochodzić ze Śląska ani na nim mieszkać. Powinien on jednak znać specyfikę problemów społecznych regionu lub  społeczności lokalnej, do której kieruje innowację. Z doświadczenia organizatorów wynika, że proces pracy nad innowacjami najlepiej sprawdza się w zespołach.

Wybrani w konkursie innowatorzy otrzymają grant w wysokości do 45 tys. zł na opracowanie projektu usługi i kolejne 50 tys. zł na jej wdrożenie. Proces ten będzie wspierany przez opiekunów innowacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. W sumie przez okres trwania projektu wsparcie otrzyma 40 innowacyjnych pomysłów. Konkurs wystartował 8 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz dostępny na stronie projektu: www.slaska.przestrzeninnowacji.pl do 17 marca 2021 roku.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu