Impel nowym udziałowcem miejskiej spółki MPGKiM w Siemianowicach

Impel kupił siemianowice

Miasto pozbyło się miejskiej spółki, ale nowy inwestor obiecuje współpracę z władzami miasta. O sytuacji w siemianowickiej spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki i Komunalnej dyskutowano na listopadowej sesji.

Protokół z tej sesji bardzo lakonicznie odnotował tę dyskusję, mimo że brało w niej udział kilkunastu radnych. Już wtedy zapewne prowadzone były rozmowy o sprzedaży akcji Impelowi. Ciekawe jak się czują w tej sytuacji radni.

MPGKiM w Siemianowicach Śląskich to spółka pracownicza, w której największe udziały – 26 proc. – miało do tej pory miasto. Od 14 grudnia Impel S.A. objął pakiet ponad 38 proc.

Nowy udziałowiec zapowiada duże inwestycje w rozwój zaplecza technicznego i kompetencyjnego załogi, a także deklaruje szeroką współpracę z władzami miasta. Impel zapowiada gotowy, korzystny dla gminy i pracowników spółki plan jej rozwoju.

– Planujemy przede wszystkim unowocześnienie parku maszynowego, remonty infrastruktury – baz, zaplecza socjalnego, a także informatyzację całej organizacji.

(Można z tego wyciągnąć wniosek, ze MPGKiM do tej pory było spółką z przestarzałym sprzętem, zaniedbaną bazą – przypis red.)

„Wchodzimy bowiem do MPGKiM z konkretną wizją – chcemy rozwinąć spółkę w nowoczesny podmiot, świadczący usługi najwyższej jakości, zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi” – rozbudza nasze nadzieje Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu Impel S.A.

Oprócz tego prezes Impela stawia na wymianę kadr. Mówi bowiem, że

„Chcemy budować pozycję firmy w oparciu o kompetencje doświadczonych, obecnie zatrudnionych pracowników, ale też pracować na rzecz przyciągania nowej, młodej kadry specjalistów.”

Nie znamy wartości transakcji, tj. kwoty jaką zapłacił Impel za to, by możliwie jak najszybciej dokonać transformacji MPGKiM w nowoczesny podmiot świadczący usługi najwyższej jakości, zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi, gotowy do obsługi wymagających klientów na terenie całego Śląska, jak zapowiada na swej stronie większościowy udziałowiec spółki MPGKiM.

Nie wiemy, co stało na przeszkodzie, by to miasto przekształciło w taki podmiot swą spółkę. Cieszymy się jednak, że dzięki tej transakcji władze miasta uzyskają – zgodnie z deklaracjami prezesa Impel SA – wsparcie także w innych dziedzinach działalności miasta, przede wszystkim tych, bezpośrednio służących mieszkańcom – jak choćby sport i rekreacja (chociaż tu wiele dobrego się działo).

Co ciekawe władze miasta nie opublikowały w tej sprawie żadnego komunikatu. Ciekawe czy nie mają nic do powiedzenia (miejmy nadzieję, że przy negocjacjach – o ile w ogóle były – coś do powiedzenia miały), czy też wstydzą się powiedzieć jak wcześniej zarządzano spółką MPGKiM.

Foto – Dla Impela większą wartość niż majątek MPGKiM przedstawia rynek na jakim może świadczyć usługi, na który wszedł kupując siemianowickie przedsiębiorstwo.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu