II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki stawia na edukację psychologiczną

jakub chomin
Na zaproszenie dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich Natalia Nowak-Trojnar oraz Jakub Chomin przedstawiciele Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego przeprowadzili zajęcia rozwojowe dedykowane młodzieży uczęszczającej do klas o profilu psychologicznym, a popularyzujące wiedzę z zakresu tej dyscypliny.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować ogromną popularność psychologii jako dziedziny nauki i wiedzy. Obecność psychologów w mediach, psychologowie tłumaczący świat, pozytywna moda na korzystanie ze wsparcia psychoterapeutów, popularyzacja wiedzy o psychologii człowieka – to zjawiska występujące powszechnie.

Ma to swoje odzwierciedlenie w dużym zainteresowaniu młodych ludzi zgłębianiem wiedzy psychologicznej.

klasa psychologiczna w liceum matejki

Uruchomienie przed kilku laty przez siemianowicką „Mateję” klas o profilu psychologicznym było strzałem w dziesiątkę.

Zainteresowanie, a nawet fascynacja psychologią zaczyna się już u młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej, co przekłada się na chęć nastolatków, by w liceum kierować swoje zainteresowania w stronę psychologii.

Oferta edukacyjna w postaci klas o profilu psychologicznym wyróżnia Liceum im. Jana Matejki na tle innych liceów w naszym mieście.

Dyrektorka Liceum Joanna Siwczyk jest zdania, że zainteresowanie młodzieży psychologią, a co za tym idzie, wyborem klasy o profilu okołopsychologicznym, wiąże się z niesłabnącą popularnością psychologii oraz modą na tę dziedzinę wiedzy.

„W ocenie młodych ludzi, psychologia to nauka stuprocentowo życiowa. To, co omawia się podczas zajęć, można szybko skojarzyć z sytuacjami z życia, literatury czy filmu. Nie tylko ułatwia to naukę, ale i pomaga spojrzeć uczniom na siebie i świat z innej perspektywy. To także rozwój umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym życiu. Ponadto miejsc, gdzie może pracować psycholog, jest mnóstwo”

– przekonuje Joanna Siwczyk.

Obserwuje się ogromną popularność studiów psychologicznych w naszym kraju. W województwie śląskim kilka szkół wyższych prowadzi kształcenie na kierunku psychologia. Są to studia cieszące się ogromnym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich.

Jedną z uczelni, która w swej ofercie ma takie studia jest Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (dawna Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa). Psychologię studiować tam można w trybie stacjonarnym, jak i w niestacjonarnym.

„Zakończyliśmy rekrutację na nowy rok akademicki i możemy potwierdzić, że kierunek psychologia cieszył się na naszej uczelni największym zainteresowaniem kandydatów. Najwięcej studentek i studentów przyjęliśmy właśnie na psychologię. Trzeba było uruchomić dodatkowe grupy”

– mówi Natalia Nowak- Trojnar kierowniczka Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju kariery w Akademii Górnośląskiej.

W Matei mają świadomość, że dla nas wszystkich, nie tylko jako szeroko pojmowanego społeczeństwa, ale i społeczności lokalnej perspektywa licznej wykwalifikowanej kadry praktykujących w zawodzie psychologów daje pewien rodzaj poczucia bezpieczeństwa. W obliczu wielorakich kryzysów zewnętrznych, które mają realne przełożenie na gorszą kondycję psychiczną ludzi, problemy ze zdrowiem psychicznym, plagę depresji i zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dobrze wiedzieć, że znajdą się fachowcy, którzy udzielą wsparcia i pomocy.

Realna staje się dzisiejsza nadzieja, że Siemianowice już niebawem słynąć będą z dużej liczby profesjonalnych psychologów, których wiedza i umiejętności spożytkowane są na potrzeby mieszkańców miasta.

akademia górnośląska im korfantego

Akademia Górnośląska im. W. Korfantego (na zdjęciu zespół uczelnianych budynków) to uczelnia z tradycją. Założona w 1994 roku jako Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa obecnie w ramach pięciu wydziałów prowadzi, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie ogółem na trzynastu kierunkach studiów

(Artykuł promocyjny)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu