Siemianowice: ponad 20 milionów zł dotacji [bezzwrotne]

staw rzęsa siemianowice grudzień 2020

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych podzielił w ramach drugiego rozdania kolejne miliony dla gmin. Budżety samorządów z województwa śląskiego zostaną poratowane kwotą niemal 532 mln zł.

Wśród gmin największy udział w tym torcie ma miasto Mysłowice, które otrzymało łącznie 29 mln zł dofinansowania na dwanaście projektów. Świętochłowice dostały 28 mln zł na siedem inwestycji, Ruda Śląska 19 mln zł na cztery przedsięwzięcia.

Siemianowice Śląskie w obydwu transzach mają przyznane ponad 20 milionów złotych, które zostaną w głównej mierze przeznaczone na inwestycje drogowe.

Z pieniędzy tych są już realizowane i planowane przedsięwzięcia:

  • 830 tysięcy – budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem do ulicy Dworskiej, Stawu Rzęsa – w trakcie projektowania.
  • 1 mln zł – wymiana nawierzchni ulicy Katowickiej – planowana
  • 1,1 mln zł – budowa ronda na DK 94 – w trakcie projektowania
  • 1,2 mln zł – budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP „COGITO” – planowana
  • 3,5 mln zł – uzbrojenie terenu przemysłowego przy ul. Bytomskiej – planowane
  • 2,5 mln zł – połączenie drogowe do Chorzowa od ul. Watoły – planowane
  • 3 mln zł – połącznie drogowe do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej – planowane
  • 7 mln zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UM przy ul. Michałkowickiej – planowane, ZSTiO „Meritum – planowane, ZSOIZ przy ul. Budryka – trwa, Zespół Szkół Sportowych – planowane oraz SP nr 20 – trwa)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie udzielane przez ten fundusz jest bezzwrotne

Foto – Do stawu Rzęsa ma powstać dzięki finansowemu wsparciu aleja spacerowa

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika