Farma fotowoltaiczna jednak nie na michałkowickiej hałdzie – Siemianowice Śląskie

rafał piech i adam balon
Rafał Piech, prezydent miasta i Adam Balon, przyrodnik na hałdzie michałkowickiej

W środę, 5 czerwca Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, spotkał się z Adamem Balonem – cenionym nauczycielem biologii, przyrodnikiem, ekologiem i fotografem.

Tematem dyskusji była przyszłość hałdy michałkowickiej, którą Miasto planowało zrekultywować, a następnie przeznaczyć pod budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW.

Podczas spotkania, Adam Balon przedstawił argumenty przemawiające za zachowaniem tego terenu w jego naturalnym stanie. Wskazał, że hałda jest doskonałym przykładem sukcesji ekologicznej, gdzie teren zdegradowany został przejęty przez naturę, tworząc ekosystem bogaty w rozmaite gatunki fauny i flory. Warto więc pozostawić ten obszar przyrodzie, ponieważ tereny zielone są niezwykle ważne dla bioróżnorodności miasta.

Po wielu rozmowach z mieszkańcami, ekologami, społecznikami oraz radnymi prezydent podjął decyzję o odstąpieniu od planowanej inwestycji na hałdzie michałkowickiej.

Zadeklarował, że Miasto poszuka nowej lokalizacji pod budowę farmy fotowoltaicznej, a także, jeśli będzie to możliwe, pozyska dofinansowanie na wsparcie rozwoju przyrody w tym miejscu.

(BP UM, fot. M. Żądło)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu