Ekstra kasa na ekstra problemy

sesja o odpadach, ul. Wyzwolenia 2
sesja o odpadach, ul. Wyzwolenia 2

W miniony czwartek (3 października) w Ratuszu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która została zwołana w celu przyjęcia uchwał w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034. Zwiększenie budżetu miasta było konieczne, by móc przeprowadzić działania mające na celu natychmiastowe usunięcie podrzuconych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania tj. nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 2 w Siemianowicach Śląskich.

Usunięcie odpadów musi zostać powierzone podmiotowi specjalistycznemu, dysponującemu niezbędnymi pozwoleniami, wiedzą i sprzętem, który pozwoli zabezpieczyć odpady do czasu ich ostatecznego unieszkodliwienia. Termin usunięcia odpadów ustalono na 31 maja przyszłego roku. Łączne nakłady finansowe będą wynosić 28.772.000,00 zł, przy czym w 2019 roku wydatki wyniosą 3.500.000,00 zł, a w 2020 roku 25.272.000,00 zł.

Na realizację zadania miasto pozyska dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% poniesionych kosztów i ok. 13% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ze środków własnych miasto przeznaczy na ten cel ok. 2.000.000 zł.

Na podstawie przyjętych zmian można było podpisać umowę, co nastąpiło w poniedziałek 7 października. W efekcie miasto otrzyma blisko 27 milionów dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika