EKO PATROL w akcji

Ekopatrol w siemianowicach
Ekopatrol w siemianowicach

ZATRZYMAĆ SMOG – pod takim hasłem, na polecenie Prezydenta Miasta Rafała Piecha siemianowicka Straż Miejska rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję przeciwdziałania spalaniu w paleniskach niedozwolonych materiałów.

EKO PATROL w akcji

Do akcji został powołany – jak czytamy na oficjalnej stronie UM – specjalny zespół przeszkolonych i wyposażonych w odpowiednie narzędzia strażników. Sprawdzane będę sygnały mieszkańców o nieprawidłowych procesach palenia w piecach jakie odczuwają lub widzą w konkretnych posesjach.

Eko-patrol zamierza skorzystać z pomocy profesjonalnej instytucji monitorującej jakość powietrza zarówno przy użyciu specjalnie wyposażonych samochodów jak również dronów, jednak podstawowe działania będą skupiały się głównie na kontroli palenisk w gospodarstwach domowych.

Strażnicy mogą sprawdzać, czy w paleniskach spalane są paliwa zakazane w uchwale antysmogowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii, od 4 listopada 2018 roku przy zakupie paliwa stałego – węgla – kupujący otrzymuje atest, o okazanie którego będą proszeni podczas kontroli, by wykazać, czy spalany materiał spełnia konkretne parametry, podczas której – w uzasadnionych przypadkach – uzasadnionych przypadkach kontrola będą pobierane próbki popiołu z palenisk.

Należy przypomnieć, że przytoczona Ustawa Prawo Ochrony Środowiska daje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do prowadzenia kontroli zarówno w gospodarstwach domowych jak i w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 1 listopada br. Straż Miejska otrzymała nowe uprawnienia mandatowe jako narzędzie do walki ze smogiem. Funkcjonariusze w oparciu o art. 191 Ustawy o Odpadach mogą nałożyć mandat karny kredytowy w wysokości do 500 zł lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Sankcja, którą może zastosować sąd to kara grzywny do 5000 zł.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu