Dzien otwarty w szkole branżowej

Uczennice próbują swych sił w handlu.
Uczennice próbują swych sił w handlu.

12 marca Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Michałkowicach otworzył swe drzwi dla gości. Przede wszystkim chciano pokazać potencjał szkoły i możliwości uzyskania pracy po jej ukończeniu. To stała już praktyka zachęcania uczniów do kontynuacji nauki właśnie w tej szkole. Dzień otwarty jest także dla ich rodziców, bo to oni maja często glos decydujący w tej mierze.

Należąca do zespołu szkoła branżowa kształci w wielu pożytecznych zawodach takich jak m.in. monter maszyn i urządzeń (klasa patronacka Adient), fryzjer, sprzedawca, monter budownictwa, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, czy ślusarz. Aktualnie do popularnego Budryka (nie jest to patron szkoły, ale ulicy przy której się placówka ta mieści) uczęszcza 333 uczniów.

12 marca zespół szkół odwiedziła radna Danuta Sobczyk, którą oprowadzała po poszczególnych klasach i warsztatach dyrektor Sylwia Dylus. Rozmawiano o aktualnej sytuacji panującej w oświacie, a także potrzebie jak najszybszej termomodernizacji tej placówki oraz rozbudowie i modernizacji boiska sportowego. Chodzi o to, żeby służyło ono również pobliskim szkołom podstawowym.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika