Za miedzą

Za miedzą

Nowy prezes Parku Śląskiego

Nowy prezes Parku Śląskiego

Od listopada br. funkcję tę pełnił będzie Paweł Bilangowski. Z danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, które sprawdziła Gazeta Wyborcza, wynika, że urodzony w 1980…
Strony