Sprawy większej wagi

Sprawy większej wagi

Kto nami rządzi?

Kto nami rządzi?

Konstytucja wśród naczelnych organów państwa wymienia: władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą - sądy…
Sprawy większej wagi

Sami sobie urządzimy dom

Sami sobie urządzimy dom

Rozmowa z Markiem Nowarą, przewodniczącym Zarządu Śląskiej Partii Regionalnej. Nie wygląda na to, żeby media żyły wyborami w Śląskiej Partii Regionalnej. Nazajutrz po wyborach (odbyły…
Strony